December 2, 2020

Editor prekladových tabuliek pre knižnicu LibLouis

O čom je projekt LibLouis?

LibLouis je knižnica obsahujúca pravidlá pre prevod písmen latinky pre jednotlivé jazyky do braillovho písma pre literárny (6 bodový) aj počítačový (8 bodový) zápis.

Obsahuje aj pravidlá zápisu diakritických, interpunkčných, prírodovedných, technických, hudobných  či cudzojazyčných značiek a tvarov vyskytujúcich sa v bežnom texte aj v odborných článkoch či iných publikáciách. Aplikácia by mala umožňovať definovanie braillovskej reprezentácie písmen, interpunkcie, prírodovedných či technických a ďalších znakov pre 6 bodový aj 8 bodový zápis.

Definovanie pravidiel pre literárne konštrukcie napr. veľké písmeno, číselný znak, sériu veľkých písmen, citáciu, tučné zvýraznenie, cudzojazyčnú vsuvku, matematický vzorec, tabuľku, opis grafu či iného objektu a ďalšie pravidlá.
Následne by aplikácia vygenerovala knižnicu. Tá by sa vložila do asistenčnej aplikácie JAWS alebo NVDA, ktoré ju aj teraz používajú.

Realizácia projektu

Začiatok realizácie projektu:Október 2020
Koniec realizácie projektu:November 2021

Dokument na stiahnutie